Cenne umiejętności
Duże przedsięwzięcia:
-
Dzielenie na odcinki możliwe do wykonania jednym ciągiem, najlepiej bez przeciążania. Do zmaterializowania wizji wystarcza określenie celu i żeby wiedzieć gdzie zrobić następny krok czy dwa kroki. Tak jak z podróżami. Wystarczy że jadąc widzimy odcinek 100-200 metrów mając w głowie cel odległy o setki kilometrów. 
- W miarę możliwości organizowanie sobie przesztrzeni tak żeby mieć oddzielne miejsca do poszczególnych konkretnych projektów lub rodzajów działania.
Wolność wyboru emocji i myśli:
Mamy wolność co zrobimy z myślami i emocjami pojawiającymi się nam samoistnie i pod wpływem zewnętrznych wydarzeń i wpływu ludzi na nas tu i teraz oraz dawniejszych. Od nas zależy czy pozwolimy żeby popłynęły dalej lub rozproszyły się jak chmury czy mgła, czy obejrzmy je, czy zatrzymamy je na jakiś czas, czy może zechcemy zatrzmać je i rozwijać. Warto jest uczyć się tego, mieć możliwość świadomego wyboru. Dalej można uczyć się rozpoznawać je zanim zbliżą się do nas lub jeszcze w zalążkach i odpowiednio wcześniej reagować na to tak jak chcemy.