Ćwiczenia Postawy mocy (power poses)
Nasz stan (emocje i myśli) tak samo wpływa na postawę, wygląd, mowę naszego ciała jak przyjmowanie odpowiednich pozycji ciała wpływa na zmianę naszego stanu. Można to ćwiczyć i z czasem takimi się staniemy.
Świetnie pokazuje i wyjaśnia to Amy Cuddy w jej licznych video
Ćwiczenia symulacyjne dla ciebie ze mną przed różnego rodzaju spotkaniami, ważnymi lub nowymi wystąpieniami, rozmowami z ludźmi. Przygotowywanie się do nich, oswajanie i sprawdzanie w warunkach prawdziwego kontaktu z drugą osobą na żywo: mówienie, wydobywanie głosu z siebie, mowa, postawa ciała, odpreżanie się, relaksowanie, rozmowy przez telefon, możliwość powtarzania do skutku.
Wzmacnianie, uodparnianie się na porażki i opinię otoczenia: prawo do popełniania blędów, odporność na niepowodzenia będące częścią normalnego życia, podejmowanie ryzyka, odporność na czynniki stresowe - odpowiedzialność i presja czasu, umiejętność oddzielania spraw, obciążeń zawodowych od życia osobistego.
Myślenie i działanie poza schematami otwartość na innowacje, nowe rozwiązania, pionierstwo