Porozumienie w przyjaźni
Moja metoda oparta na:
- NVC (Porozumienie bez przemocy) pana Rosenberga
- Układanie myśli i wypowiedzi jak najbardziej wprost, jednoznacznie, zgodnie z logiką, unikanie słowa 'nie', gdzie można używanie słów rdzennie polskich, zwracanie uwagi na prawdziwe znaczenie słów
Dynamika, energia:
Rozwinięciem metod NVC jest wiedza i umiejętności wyczuwania i dostosowania się do osoby, z którą jesteśmy w kontakcie, w zakresie jej potrzeb kontaktu / wymiany w warstwie emocji, ekspresji na zewnątrz, odpowiedniego stanu wzbudzenia: mimika, intonacja, gesty, mowa ciała. Bez tego suche technicznie poprawne próby porozumienia się według NVC będą nieskuteczne za wyjątkiem sytuacji porozumiewania się z osobą, która w danym momencie jest w tej konwencji. Uzupełnieniem metod pana Rosenberga jest popularyzowana przez Amy Cuddy ekspresja emocji i porozumiewanie się w warstwie emocjonalnej: Amy Cuddy Your body language may shape who you are