Społeczność
Odkryto, potwierdzono, że nasze mózgi są wstępnie zaprogramowane na funkcjonowanie w grupach 20-30 osób. Oprócz tego, że w ogóle może to być bardzo korzystne na wiele sposobów, z ewolucji potrzebujemy tego na co dzień. Większość zwierząt żyje we wzajemnie współzależnych zbiorowościach o różnej liczebności, dla ludzi jest to liczba z wyżej podanego przedziału. Na naszej mocnej potrzebie przynależności do takiej grupy i działania razem bazują wszystkie organizacje, kluby, sekty, kościoły, stowarzyszenia itd itp.
Jeżeli czujesz chęć doświadczania tego z pełną świadomością, wzajemną szczerością osób dobrowolnie zrzeszonych w ten sposób - zapraszam - porozmawiajmy o możliwościach działania razem z wielostronnymi korzyściami.